Proč jsou láhve 24Bottles opětovně použitelné?

Skládky jsou plné jednorázovými plastovými lahvemi / PETkami. Používáním opakovaně použitelné láhve 24Bottles pomáháte snížit výrobu balené vody, a tím i skládkování a recyklaci jednorázových plastových lahví.

Množství balené vody skladované na regálech supermarketů, je jen špička ledovce, kterou vidíme. Než se však tato "pitná" voda v jednorázových obalech do obchodu dostane, předchází tomu celkem dlouhý proces - počínaje výrobou plastové láhve, její plnění, přepravu, skladování, až po její likvidaci po poměrně krátké době, kdy skutečného "sloužila" svému účelu použití - zajištění pitného režimu "na cestách". Každý z těchto kroků vyžaduje velké množství energie, a tím samozřejmě i produkci znečištění.

Láhev 24Bottles je vyrobena tak, aby kompenzovala vlastní výrobu již po několika použitích. Opětovné použití lahve 24Bottles zajistí vaši hydrataci a sníží znečištění platnety jednorázovými plastovými lahvemi.