PETZL a norma ANIS/PLATO FL 1

Společnost PETZL se rozhodnla od roku 2019 používat k měření důležitých parametrů (svítivost, dosvit, výdrž) americkou normu ANSI/PLATO FL 1 (American National Standard Institute).

Důvodem je umožnit uživatelům jednoduše porovnat vlastnosti jednotlivých čelovek PETZL s čelovkami jiných výrobců, kteří tuto normu používají (dosud používal PETZL vlastní metodiku měření).

Změna měření se týká parametru "svítivost" a "výdrž / doba svícení".

 

BurnTime

Výdrž / doba svícení (hod.)

Podle normy ANSI se počítá od rozsvícení čelovky do okamžiku, kdy čelovka dosáhne 10% udávané maximální svítivosti.

Od  tohoto okamžiku se provoz čelovky označuje za tzv. "záložní svícení", které není započteno do "doby svícení".

Měřená "výdrž / doba svícení" se tímto zkrátila, i když svítilna bude svítit i nadále, pouze se od tohoto okamžiku počítá jako záložní / rezervní doba svícení.

Původní měření (podle metodiky PETZL) parametru "výdrž / doby svícení" udávalo celkovou dobu svícení vč. téhoto "záložního svícení" (tj. se svítivostí nižší než 10% udávané maximální svítivosti).

 

ReserveLighting

 

Záložní svícení Zaručuje minimální intenzitu světla pro chůzi, tzn. světlo již není dostatečné pro rychlý pohyb jako je běh, jízda na kole, lyžování,... 
Brightness Svítivost (lumeny)

Měřit se začíná po 30 až 120 s po rozsvícení čelovkyUdává maximální světelný výstup při rozsvícení s novými bateriemi. 

Původní měření (podle metodiky PETZL) parametru "svítivost" začínalo ihned po rozsvícení.

V momentě rozsvícení musí mít čelovky výkon ještě o mnoho vyšší.

 

LightingDistance Dosvit (metry) Udává maximální vzdálenost, ve které má světlo intenzitu 0,25 luxu. Měření začíná při rozsvícení čelovky s novými bateriemi. Vzdálenost je přímo závislá na intenzitě světla a nepřímo i na tvaru světelného kužele.

 

Graf znázorňuje svítivost (lumeny) a měřený úsek parametru "Výdrž / doba svícení"

ANSI