Specifikace IPX ochrany proti vniknutí vody ("voděodolnost")

IPX - udává odolnost elektrospotřebiče proti vniknutí kapalin.

  • IPX0 - bez ochrany                                                                                                                                                                                              
  • IPX1 - chráněno proti padající vodě při ekvivalentu deště 3–5 mm padající vody za minutu v průběhu 10 minut. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze.                                                                                                                                                                                     
  • IPX2 - chráněno proti padající vodě, když je přístroj v poloze 15 stupňů. Stejné jako IPX-1, jen s rozdílem, že jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněna o 15° v každé poloze od normální provozní polohy.                                                                                                       
  • IPX3 - chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu 5 minut.                                                                                                                                                                                
  • IPX4 - chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IPX-3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech.                                                            
  • IPX5 - chráněno proti vodním proudům. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12.5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.                                                                                                                                                                                    
  • IPX6 - chráněno proti vlnobití. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.                                                                                                                                                                                                                  
  • IPX7 - chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr.                                                                                           
  • IPX8 - chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení.